Brzegi Sanu wypięknieją!

Brzegi Sanu wypięknieją!Sanok otrzymał dofinansowanie do projektu zagospodarowania brzegów Sanu. Środki zostały pozyskane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dzięki sanockim urzędnikom. Fundusz bowiem pozytywnie zaopiniował projekt, przyznając wsparcie w kwocie ponad 1,2 mln zł.

Dzięki inwestycji miasto będzie miało możliwość realizacji opiewającego na kwotę 1,5 mln zł projektu „Zagospodarowanie terenów brzegów rzeki Sanu” w Sanoku. Przedsięwzięcie, które zrealizowane zostanie w roku bieżącym dotyczyć będzie wykonania prac związanych z: nasadzeniem roślin, wyposażeniem terenów w elementy małej architektury, pielęgnacją istniejącej szaty roślinnej i rekultywacją terenów trawiastych na obszarach przyległych do Sanu na odcinku od mostu Olchowieckiego do ujścia potoku Kiczury.

Nad rzeką powstaną punkty odpoczynkowe wyposażone w ławki, kosze na śmieci czy też paleniska. Miejsca do grillowania zostaną wzmocnione nawierzchnią z płyt ażurowych na podbudowie z kruszywa, natomiast wolne przestrzenie wypełnione zostaną ziemią urodzajną i trawą. Wytyczona zostanie też ścieżka pieszo-rowerowa.

Całość projektu zakłada również wyczyszczenie terenu i jego przyrodniczą estetyzację.

Źródło, foto: UM Sanok

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *