Naftówka, Zespół Szkół nr 4 w Krośnie

Zespół Szkół nr 4 w Krośnie, czyli popularna “Naftówka” to prestiżowa, znana nie tylko w regionie, ale i w Polsce Szkoła, która posiada 70-letnią, bogatą tradycję kształcenia. Patronem Szkoły jest naukowiec, chemik, wynalazca lampy naftowej: Ignacy Łukasiewicz. Zespół Szkół jest jedyną placówką w Polsce, kształcącą na kierunkach naftowo-gazowniczych i geologiczno-górniczych.

VI Liceum Ogólnokształcące kształci w kierunkach:

 • kierunek ratowniczo-obronny: bezpieczeństwo wewnętrzne

Technikum kształci w kierunkach:

 • technik gazownictwa
 • technik geolog
 • technik górnictwa otworowego
 • technik logistyk
 • technik ochrony środowiska
 • technik wiertnik

Szkoła Branżowa I Stopnia kształci w kierunkach:

 • monter systemów rurociagowych
 • ślusarz

Kształcenie uczniów odbywa się zarówno w przedmiotach ogólnych jak również praktycznych (uczniowie odbywają szereg praktyk zawodowych i ćwiczeń terenowych). Na uwagę zasługuje fakt iż wielu pracodawców przyjeżdża do szkoły z ofertami zatrudnienia. Absolwenci mogą także kontynuować edukację na studiach w PWSZ w Krośnie, AGH w Krakowie lub na innej wybranej przez siebie uczelni technicznej.

Wyposażenie dydaktyczno-techniczne Szkoły obejmuje:

 • 11 sal przedmiotowych i 8 klasopracowni,
 • 3 pracownie i laboratoria techniczne,
 • 3 nowoczesne pracownie komputerowe,
 • światłowodowe łącze internetowe (również połączenie bezprzewodowe WiFi)
 • Multimedialne Centrum Edukacyjne
 • Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej
 • pracownię chemii oraz analizy wody i ścieków,
 • salę gimnastyczną i świetlicę,
 • w pełni skomputeryzowaną bibliotekę,
 • zespół boisk sportowych,
 • strzelnicę sportową.