Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego Nowosielce

Szkoła mieści się w budynku dworskim wybudowanym na przełomie XVIII i XIX wieku. Począwszy od roku 1958 rozpoczęła działalność Roczna Szkoła Rolnicza I stopnia.

Zespół Szkół kształci zarówno młodzież, jak i dorosłych.

Technikum kształci na kierunkach:

 • oddział międzyklasowy o profilu strażackim
 • technik rolnik
 • technik architektury krajobrazu
 • technik agrobiznesu
 • technik mechanizacji rolnictwa
 • technik turystyki wiejskiej
 • technik hodowca koni
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik weterynarii
 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Zasadnicza szkoła zawodowa prowadzi kształcenie na kierunkach:

 • rolnik
 • mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • kucharz

Informacja dla dojeżdżających:

Uczniowie mają możliwość zamieszkania w internacie, w którym zapewnione są optymalne warunki do nauki, odpoczynku i rozwoju.