Książki

Rozliczne publikacje traktują o Sanoku. Wiele wśród nich publikacji i przewodników turystyczno-krajoznawczych. Niektóre z książek dedykowanych miastu Sanok, znaleźć można poniżej:

  • Autobusy z Sanoka – książka poświęcona sanockim autobusom
  • Sanok – książka Wyd. BoSz
  • Sanok. Dzieje Miasta