Nielegalnie przekroczyli granicę

W dniu wczorajszym placówka Straży Granicznej w Sanoku otrzymała informację od funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej, że w naczepie jednego z tirów znajdują się ukrywające się osoby. Do zdarzenia doszło w miejscowości Lipowica w powiecie krośnieńskim. Funkcjonariusze KAS kontrolujący pojazdy, zostali powiadomieni przez kierowcę jednego z samochodów ciężarowych, że z wnętrza naczepy dochodzą odgłosy osób. Jak

Budowa obwodnicy Sanoka zgodnie z planem

Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad obecnie na kontrakcie związanym z budową obwodnicy Sanoka trwa przerwa zimowa. Zgodnie z przepisami do czasu realizacji prac nie wlicza się okresów od 15 grudnia do 15 marca. W tym czasie na budowie prowadzone są jedynie ograniczone prace. Dodatkowo GDDKiA informuje, iż roboty nie mogą być prowadzone

Sanocki budżet na 2018 rok

11 stycznia podczas sesji nt. budżetu Sanoka radni debatowali nad jego projektem na rok 2018. Przyjęty plan finansowy przewiduje dochody w kwocie 178 mln zł. Ok. 1/5 tej kwoty to środki z przeznaczeniem na realizację projektów. Jak wydatki zaklasyfikowanych zostało ponad 220 mln zł, z czego 40% przeznaczonych zostanie na kluczowe dla miasta inwestycje. Najwięcej

Planujesz założyć instalację fotowoltaiczną?

Już 20 stycznia w sanockiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej odbędzie się konferencja zatytułowana Małe instalacje fotowoltaiczne. Na spotkaniu odbędą się również konferencje: Wsparcie rynku rolnego produktów pszczelich 2017/2018, Problematyka zwalczania zgnilca amerykańskiego, oraz Choroby pszczół miodnych – profilaktyka i zwalczanie. Harmonogram spotkania przedstawia się następująco: godz. 10.00 – Małe instalacje fotowoltaiczne, prelegent: Robert Kurkarewicz, Tages

Jubileusz Straży Miejskiej

Straż Miejska z Sanoka obchodzi dziesięciolecie swojego istnienia i służby publicznej. Powołana została na mocy uchwały Rady Miasta Sanoka. Burmistrz Sanoka Tadeusz Pióro wraz ze swoim zastępcą – Stanisławem Chęciem, skarbnikiem – Bogdanem Florkiem i sekretarzem Waldemarem Ochem gościli funkcjonariuszy Straży Miejskiej, wraz z kom. Markiem Przystaszem w Sali Herbowej w magistracie. Władze miasta podziękowały

Angielskie kolędy w Kostarowcach

W czwartek 11 stycznia w „podstawówce” w Kostarowcach odbył się konkurs angielskich kolęd. Rywalizowano w czterech kategoriach: solista – klasy 0-3, solista – klasy 4-7, zespół – klasy 0-3, zespół – klasy 4-7. Po konkursie wszyscy uczestnicy spotkania zostali udali się na poczęstunek do stołówki. W następnym etapie jury pod przewodnictwem mgr Małgorzaty Stabryły –

Nowy dworzec jeszcze w październiku

9 stycznia nastąpiło przekazanie przez sanocką gminę firmie BIPV System terenu przy ul. Lipińskiego pod budowę nowego dworca multimodalnego, o czym pisaliśmy w artykule z dn. 5 stycznia. Ze strony Urzędu Miasta Sanoka w spotkaniu uczestniczył zastępca burmistrza Edward Olejko (razem z pracownikami wydziału inwestycji), a ze strony wykonawcy prezes Przemysław Bilewski wraz z kierownikiem

Tytuł Srebrnej Szkoły dla I LO, oraz Technikum nr 1

W dniu dzisiejszym poznaliśmy wyniki XX Ogólnopolskiego Rankingu Liceów i Techników miesięcznika Perspektywy. Kapituła konkursu wybrała najlepsze licea ogólnokształcące i technika w kraju. Głównym kryterium oceny były wyniki maturalne z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych, osiągnięcia w olimpiadach i zawodowych oraz – w przypadku techników – wyniki egzaminów zawodowych. Wśród najlepszych znalazły się dwie sanockie szkoły.

Konkurs sanockich Pierwszoklasistów

„Nowiny” rozpoczęły konkurs pod nazwą „Jesteśmy pierwsza klasa”. Biorą w nim udział trzy klasy pierwsze z dwóch sanockich szkół podstawowych. W plebiscycie zostanie nagrodzonych łącznie 7 klas. Zwycięzcy otrzymają dwudniowy pobyt w ośrodku Siedlisko Janczar. Aby zagłosować na sanockich pierwszoklasistów wystarczy wysłać na nr 72355 SMS (koszt 2,46 z VAT) o treści: KLASA.77 – klasa

Podsumowanie działalności samorządu w TVP Rzeszów

8 stycznia 2018 r. na antenie TVP3 Rzeszów miała miejsce emisja programu o samorządowym podsumowaniu ubiegłego roku. W programie „Konkrety i opinie” gośćmi red. Grzegorza Boratyna był m.in. burmistrz Sanoka Tadeusz Pióro, a także prezydenci Przemyśla, Mielca, Stalowej Woli, Krosna oraz starosta powiatu bieszczadzkiego. Materiał dostępny jest po kliknięciu w ten link. Źródło: Urząd Miasta