Parafie

Parafie/kościoły Rzymskokatolickie w Sanoku:

Parafie/cerkwie Greckokatolickie w Sanoku:

  • Cerkiew pw. św. Dymitra, Al. Najświętszej Marii Panny 16, www.cerkiew.org/sanok/
  • Cerkiew Narodzenia Najświętszej Maryi Panny z Grąziowej, ul. Rybickiego 3 (Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku – sanocki skansen), www.skansen.mblsanok.pl

Parafie/cerkwie Prawosławne w Sanoku:

  • Cerkiew Świętej Trójcy, ul. Zamkowa 16
  • Cerkiew pw. Narodzenia Bogurodzicy z Ropek, ul. Rybickiego 3 (Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku – sanocki skansen), www.skansen.mblsanok.pl