Sanok > Bykowce > Wujskie

Ciekawym szlakiem, który warto przejść, jest szlak biegnący od Sanoka poprzez Bykowce, Załuż aż do Wujskiego, a więc w kierunku południowo-wschodnim.

Trasa biegnie poprzez obszary Gór Słonnych i Parku Krajobrazowego utworzonego na ich terenie. Pozwala poznać ruiny zamku Sobień w Załużu, zabytkowy kościół w Wujskiem, oraz faunę i florę samych Gór Słonnych.

  • [0 km] Sanok. Rynek. Stąd do drogi krajowej nr 28 ulicami: Zamkową, Mickiewicza (w prawo), Królowej Bony (w prawo) i Przemyską.
  • [4 km] Sanok, dzielnica Olchowce. Dawna cerkiew greckokatolicka (obecnie kościół rzymskokatolicki) pw. Wniebowstąpienia Pańskiego z roku 1844, drewniana, z kompletnym ikonostasem. Obok kościoła pomnik ku czci więźniów sanockiego więzienia, rozstrzelanych przez gestapo. Przy ulicy Wyspiańskiego z kolei cmentarz radzieckich jeńców, którzy zginęli w tutejszym obozie. Do zobaczenia również schrony linii Mołotowa z 1940 roku, czyli z czasu gdy wzdłuż Sanu biegła granica z Generalnym Gubernatorstwem. Tereny ze schronami linii Mołotowa, stanowią część trasy rowerowej “Szlak nadsańskich umocnień”. W okolicach Sanoka było takich schronów ok. 40.
Sanok-Olchowce – kościół
Sanok-Olchowce – kościół

 

Sanok-Olchowce - ikonostas we wnętrzu kościoła
Sanok-Olchowce – ikonostas we wnętrzu kościoła
  • [5,5 km] Bykowce. Po prawej stronie aleja starych drzew biegnąca do murowanego dworu z początków XX w. W pobliżu kościoła pomnik ku czci polskich żołnierzy poległych w walce z Niemcami w 1939 r. Dwa kilometry za wsią, za zakrętem po prawej stronie, położony na lekkim wzniesieniu cmentarz słowackich żołnierzy, walczących u boku hitlerowców, poległych w roku 1941.
Park Krajobrazowy Gór Słonnych
Park Krajobrazowy Gór Słonnych
  • [10,5 km] Załuż. Skrzyżowanie z drogą biegnącą do Leska (w prawo). Nad rzeką San zespół dworski z XIX w., obok stacji PKP schron bojowy z linii Mołotowa. Jeszcze dalej (ok. 2 km szosą na południe) ruiny zamku Sobień. Zamek położony na wzgórzu o tej samej nazwie (450 m n.p.m). Na szczycie platforma widokowa z widokiem na Góry Słonne, kościół (dawniej cerkiew) w Manastercu (XIX w.) oraz dolinę Sanu. Widoczna również leska Czulnia (ok. 400 m n.p.m).

Zamek na górze Sobień pochodzi z co najmniej XIII w., obiekt murowany postawił prawdopodobnie Kazimierz Wielki. Z końcem XV w. zamek przeszedł w ręce Kmitów. W roku 1417 zamkowe mury były świadkiem uczty weselnej Władysława Jagiełły z Elżbietą Granowską z Pilczy, po uprzednim ich ślubie w sanockim kościele. W połowie XV wieku Kmitowie założyli Lesko. Z tegoż względu Sobień stracił na znaczeniu, a począwszy od połowy XVI w. stopniowo zaczął popadać w ruinę. Do dziś zachowały się fragmenty budynku mieszkalnego i baszty. Całe wzniesienie stanowi zaś siedzibę rezerwatu przyrody “Góra Sobień”.

Ruiny zamku Sobień
Ruiny zamku Sobień
Panorama z platformy widkowej na Sobieniu
Panorama z platformy widokowej na Sobieniu
  • [12 km] Wujskie. Skrzyżowanie. Kościół i dzwonnica z 1804 r. Stąd serpentynami przez Góry Słonne.
  • [15 km] Góry Słonne. Parking i platforma widokowa. Doskonała panorama Sanu i Bieszczadów.