Sanok > Trepcza > Mrzygłód > Dobra Szlachecka

Trasa biegnie na północny wschód od Sanoka. Piękne i malownicze tereny z wsiami rozciągającymi się nieopodal meandrów biegnącego Sanu, oraz urokliwa przyroda Gór Sanocko-Turczańskich, towarzyszą turystom odwiedzającym te tereny. To również świetne miejsce na wycieczkę rowerową.

  • [0 km] Sanok. Zaczynając trasę warto odwiedzić jeden z największych skansenów w Europie (Muzeum Budownictwa Ludowego). Mieści się on w dzielnicy Biała Góra. Przy wejściu mieści się gospoda “Pod Białą Górą”, urządzona w dawnym (XVIII w.) spichlerzu. Następnie udajemy się na most położony nad Sanem, a za nim skręcamy w prawo ulicami Białogórską i Traugutta poza granice Sanoka.
  • [3 km] Trepcza. Po lewej stronie, tuż przy drodze, kościół – dawna cerkiew greckokatolicka pw. Zaśnięcia Matki Bożej z roku 1807. We wsi przetrwało kilka chałup Dolinian, zamieszkujących niegdyś te tereny. Dolinianie to ludność polsko-ruska, zajmująca się – przede wszystkim – rolnictwem. Po II wojnie światowej większość z Dolinian została wysiedlona do Związku Radzieckiego. Za mostem nad Sanoczkiem widoczna po prawej stronie kościół – dawna greckokatolicka cerkiew – w Międzybrodziu p.w. św. Trójcy z roku 1900. Po stronie lewej dwa wzgórza z dawnymi średniowiecznymi grodziskami: Horodyszcze (VIII – XIII w.) i Horodna (XI w.). Horodyszcze to prawdopodobna pierwsza lokalizacja grodu Sanok, przy czym najstarsze ślady bytności człowieka sięgają tutaj 1500 r. p.n.e. Znaleziono tu ślady po Celtach i Lędzianach.
  • [13 km] Mrzygłód. Wieś z 1425 r. o charakterystycznej zabudowie. Założona przez Władysława Jagiełłę, którego pomnik znajduje się w jej centrum. Nieopodal skrzyżowanie z drogą w prawo biegnącą do Tyrawy Wołoskiej. Warty zobaczenia kościół p.w. Rozesłania Apostołów, wybudowany w XV w. przez jeńców spod Grunwaldu. Obok dzwonnica z I poł. XIX w. Blisko centrum stara – obecnie zrujnowana – cerkiew p.w. Zaśnięcia Bogarodzicy z 1901 r. Ponadto ratusz i stara karczma: oba obiekty z XIX w. Warte odwiedzenia są – położone nieopodal – dawne drewniane cerkwie greckokatolickie w Tyrawie Solnej, Siemuszkowej i Hołuczkowie. W Tyrawie Solnej znajdziemy kościół, będący dawną cerkwią p.w. św. Jana Chrzciciela z roku 1837. W Siemuszowej zobaczymy również kościół po dawnej cerkwi p.w. Przemienienia Pańskiego z 1841 r. W Hołuczkowie zaś dawna cerkiew (obecnie kościół) p.w. św. Paraskewy z 1858 r.
  • [15 km] Chłomcza. Drewniana cerkiew greckokatolicka p.w. św. Proroka Eliasza z XIX w.
  • [18 km] Łodzina. Kościół (dawna cerkiew) z XVIII w. Naprzeciw świątyni kilkusetletni dąb.
  • [21 km] Witryłów. Kościół (dawna cerkiew) p.w. św. Michała Archanioła z 1812 r.
  • [24 km] Ulucz. Na szczycie wzgórza Dębnik (ponad 300 m n.p.m.) jedna z najstarszych cerkwi w Polsce.Jak pierwotnie przyjmowano cerkiew w Uluczu p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego pochodzi z początków XVI w., jednak wskutek dokładnych badań dendrologicznych oszacowano, iż świątynię wybudowano w 1659 r. Początkowo cerkiew wchodziła w skład monastyru bazyliańskiego. Miejscowej ludności służyła do lat 20. XX wieku. Obiekt mieści się na wzgórzu “Dębnik”, w miejscu otoczonym wałami obronnymi a obecnie stanowi terenowy oddział Muzeum Budownictwa Ludowego.
  • [28 km] Dobra Szlachecka. W centrum dawna cerkiew greckokatolicka (obecnie kościół) p.w. św. Mikołaja, z 1789 r. Obok dzwonnica z dwoma XVII-wiecznymi dzwonami.