W dniu 12 stycznia 2019 r. w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej  w Jaćmierzu odbyło się spotkanie noworoczne  Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP. W spotkaniu uczestniczył Komendant Powiatowy PSP w Sanoku mł. bryg. Grzegorz Oleniacz oraz Prezes Zarzadu Oddziału Powiatowego ZOSP RP dh Grzegorz Klecha. W trakcie zebrania podsumowano realizacje założeń za rok ubiegły ponadto