Zakończono I etap prac związany z „Rewitalizacją i zagospodarowaniem zabytkowego parku w Markowcach. W ramach tego etapu usunięto 516 szt. samosiewów drzew i krzewów, usunięto starodrzew w ilości 4 szt., wykonano prace pielęgnacyjne w obrębie 330 drzew polegające na usunięciu posuszu, wykonaniu cięć technicznych i adaptacyjnych.